Image1\

Lista lijekova

ATC
INN-internacionalni nezaštićeni
naziv lijeka
farmaceutski
oblici
režim
propisivanja i
primjene
doze
A
A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI, LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI USNE ŠUPLJINE
A01AA01 natrijum fluorid tablete R 0,25mg; 1mg
A01AB09 mikonazol oralni gel R; SZ 2% 40g
A02
A02BA02 ranitidin tablete R; SZ 150mg
injekcije Z; SZ 50mg
indikacije:
A02BA03 famotidin tablete R; SZ 20mg; 40mg
indikacije:
A02BC01 omeprazol kapsule R; SZ 20mg
prašak za infuzije SZ 40mg
indikacije:
A02BC02 pantoprazol tablete RZ; SZ 20mg; 40mg
prašak za injekcije SZ 40mg
indikacije:
A03 SPAZMOLITICI, ANTIHOLINERGICI I PROKINETICI
A03AB20 trospijum tablete R; SZ 5mg
injekcije Z; SZ 0,2mg
A03BA01 atropin sulfat injekcije Z; SZ 1mg/ml
o utvrñivanju
LISTA A - LIJEKOVI KOJI SE IZDAJU NA TERET SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Član 1
Na osnovu čl. 19 i 91 Zakona o zdravstvenom osiguranju («Sl. list RCG» br 39/04) i člana 12 Statuta
Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ("Sl. list RCG" br.70/05), Upravni odbor Republičkog fonda za
zdravstveno osiguranje, na sjednici od dana 20.03.2009. godine, donio je
LISTE LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA REPUBLIČKOG
FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
namijenjenih za obavezno zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Lista lijekova) utvrdjena ovom odlukom
glasi:
LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM
za šifre MKB: K22.1, K25-K28, u slučaju rezistencije na H2 blokatore, najduže mjesec dana tokom godine, osim za šifru E16.8 kada je primjena
vremenski neograničena, za eradikaciju helicobacter pylori u terapijskim šemama od 7 do 14 dana
za injekcije: najduže tri dana u jedinicama intezivne njege i u jedinicama koje zbrinjavaju akutna krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog trakta
za tablete: kao nastavak parenteralne terapije, na osnovu otpusne liste, za šifre MKB: K22.1; K25-K28 i K85,
najduže četrnaest dana, osim za šifru E16.8, kada je primjena vremenski neograničena
O D L U K U
LIJEKOVI ZA LIJEČENJE POREMEĆAJA ACIDITETA, ULKUSNE BOLESTI I SA DJELOVANJEM NA
PERISTALTIKU
za šifre MKB: K25-K28, najduže mjesec dana tokom godine, osim za profilaksu ulkusa kod primjene kortikosteroida i citostatske terapije, kada
se primjena odobrava dok traje terapija kortikosteroidima ili citostaticima
za šifre MKB: K25-K28,najduže mjesec dana tokom godine, osim za profilaksu ulkusa kod primjene kortikosteroida i citostatske terapije, kada se
primjena odobrava dok traje terapija kortikosteroidima ili citostaticima
1
A03BB01 hioscin butilbromid (skopolamin) dražeje R; SZ 10mg
supozitorije R; SZ 7,5mg; 10mg
injekcije Z; SZ 20mg/ml
A03FA01 metoklopramid sirup R; SZ 5mg/5ml
tablete R; SZ 10mg
injekcije Z; SZ 10mg/2ml
A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE NAUZEJE
A04AA01 ondansetron tablete RS; SZ 4mg; 8mg
injekcije SZ 4mg/2ml; 8mg/4ml
indikacije:
A04AA02 granisetron tableta RS; SZ 1mg; 2mg
injekcije SZ 1mg/ml; 3mg/3ml
indikacije:
A05 LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE
A05BA... L-ornitin, L-aspartat koncentrat za infuziju SZ 5g/10ml
indikacije: za šifru MKB: K72
A06 LAKSATIVI
A06AB02 bisakodil dražeje SZ 5mg
supozitorije SZ 5mg; 10mg
A06AD11 laktuloza sirup SZ (65%; 67%) od 200ml; 250ml; 500ml; 1000ml
indikacije:
A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM
A07AA02 nistatin dražeje R; SZ 500 000i.j.
kapi R; SZ 100 000i.j./ml
A07BA01 medicinski ugalj" tablete Z; SZ 250mg; 500mg
A07DA05 loperamid tablete RS; SZ 2mg
kapi RS; SZ 15 ml (2mg/ml)
A07EC01 sulfasalazin tablete RS; SZ 500mg
indikacije: za šifre MKB: K50, K51 i M05
A07EC02 mesalazin tablete RS; SZ 250mg; 400mg; 500mg
supozitorije RS; SZ 250mg; 500mg
mikroklizme RS; SZ 4g/60ml
indikacije: za šifre MKB: K50, K51 i M05
A07FA01 bacilus subtilis IP 5832 kapsule R; SZ 35mg
A09 LIJEKOVI ZA OLAKŠAVANJE PROBAVE (ENZIMI)
A09AA02 pankreatin dražeje RZ; SZ (4500+6000+300)FIP j.;
(3500+4300+200)FIP j.;
kapsule RZ; SZ 150mg pankreatina (10 000 j. lipaze+
8000 j. amilaze + 600 j. proteaze)
300mg pankreatina (25 000 j. lipaaze +
18 000 j. amilaze + 1000 j. proteaze)
400mg pankreatina (25 000 j. amilaze +
40 000 j. lipaze + 1600 j. proteaze)
indikacije:
A10 LIJEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)
A10AB INSULINI I ANALOZI BRZOG DEJSTVA
A10AB01 humani insulini bočica RS; Z; SZ (100i.j./ml) 5ml i 10ml;
karpula RS; Z; SZ (100i.j./ml) 3ml;
špric RS; Z; SZ (100i.j./ml) 3ml;
injekcije pen RS; Z; SZ (100i.j./ml) 3ml;
rastvor za injekcije RS; Z; SZ (100i.j./ml) 3ml;
A10AB04 insulin lispro karpula RS; Z; SZ (100i.j./ml) 3ml;
špric RS; Z; SZ (100i.j./ml) 3ml;
A10AB05 humani aspart karpula RS; Z; SZ (100i.j./ml) 3ml;
špric RS; Z; SZ (100i.j./ml) 3ml;
injekcije pen RS; Z; SZ (100i.j./ml) 3ml;
rastvor za injekcije RS; Z; SZ (100i.j./ml)10ml;
A10AB06 insulin glulisane karpula RS; Z; SZ (100i.j./ml) 3ml;
za šifru MKB: E84
za suzbijanje povraćanja uzrokovanog citostaticima, koje ne reaguje na metoklopramid za MKB: C00-C97
za suzbijanje povraćanja uzrokovanog citostaticima, koje ne reaguje na metoklopramid za MKB: C00-C97
za šifre MKB: K70 - K74
2
A10AC
A10AC01 humani izofan insulin bočica RS; SZ (100 ij/ml) 5ml;
(100i.j./ml) 10ml;
karpula RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
špric RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
injekcije RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
rastvor za injekcije RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
A10AD
A10AD01 bočica RS; SZ (100i.j./ml) 5ml;
karpula RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
špric RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
A10AD01 humani insulini brzog dejstva sa
izofan insulinom(40%+60%)
špric RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
A10AD01 bočica RS; SZ (100i.j./ml) 10ml;
karpula RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
špric RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
rastvor za injekcije (100i.j./ml) 3ml;
A10AD01 karpula RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
inj. (špric) RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
bočica RS; SZ (100i.j./ml) 5ml
A10AD01 karpula RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
špric RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
A10AD01 humani insulini brzog dejstva sa
izofan insulinom(15%+85%)
karpula RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
A10AD01 humani insulini brzog dejstva sa
izofan insulinom(10%+90%)
karpula RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
špric RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
A10AD01 insulin aspart sa protamin insulinom
(30%+70%)
karpula RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
A10AE
A10AE01 humani insulini dugog djelovanja
tipa lente
bočica RS; SZ (100i.j./ml) 10ml;
A10AE04 insulin glargine bočica RS; SZ (100i.j./ml) 10ml;
karpula RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
špric RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
A10AE05 insulin detemir flex pen RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
rastvor za injekcije RS; SZ (100i.j./ml) 3ml;
A10BA ORALNI ANTIDIJABETICI
A10BA02 metformin tablete R; SZ 500mg; 850mg; 1000mg
A10BB01 glibenklamid tablete R; SZ 3,5mg; 5mg
A10BB09 gliklazid tablete R; SZ 80mg
A11 VITAMINI
A11CB01 vitamin A i D u kombinaciji kapi R; SZ (22522ij+5000ij)/ml, 10ml
(6000ij+6000ij)/ml, 15ml
A11CC03 alfakalcidol kapsule RS; SZ 0,25mcg
indikacije:
A11CC04 kalcitriol kapsule RS; SZ 0,25mcg; 0,5mcg
indikacije:
A11CC05 holekalciferol kapi RS; SZ (20 000 i.j./ml) 10ml
injekcije SZ 50 000 i.j./ml
A11DA01 tiamin ampule Z; SZ 100mg/ml; 250mg/2ml
A11GA01 askorbinska kiselina ampule Z; SZ 500mg/5ml
A11HA02 piridoksin tablete R; SZ 20mg
ampule Z; SZ 50mg/2ml; 250mg/5ml
A12 MINERALI
A12AA02 kalcijum glubionat ampule Z; SZ 10% 10ml
INSULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DEJSTVA
za šifre MKB: E20; M80; N18
humani insulini brzog dejstva sa
izofan insulinom(20%+80%)
INSULINI I ANALOZI DUGOG DEJSTVA
za šifre MKB: K72, N18
INSULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DEJSTVA U KOMBINACIJI SA INZULINIMA BRZOG DEJSTVA
humani insulini brzog dejstva sa
izofan insulinom(50%+50%)
humani insulini brzog dejstva sa
izofan insulinom(30%+70%)
humani insulini brzog dejstva sa
izofan insulinom(25%+75%)
3
A12AA04 kalcijum karbonat tablete R; SZ 1g
A12BA01 kalijum hlorid tablete R; SZ 1g
prašak R; SZ 1g
A12CC magnezijum sulfat" ampule SZ 10%; 20%; 50%
A14 ANABOLIČKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
A14AB01 nandrolon injekcije Z; SZ 50mg/ml
B LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA
B01 ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)
B01AA03 varfarin tablete RS; SZ 5mg
B01AA07 acenokumarol tablete RS; SZ 2mg; 4mg
B01AA08 etilbiskumacetat tablete RS; SZ 300mg
B01AB01 heparin injekcije Z; SZ 5000ij; 25 000ij
B01AB02 antitrombin III prašak za injekcije SZ 500i.j.; 1000i.j.
B01AB05 enoksaparin injekcije Z; SZ 2000ij; 4000ij; 6000ij; 8000ij; 10000ij
indikacije
za SZ:
Indikacije
za Z:
B01AB06 nadroparin injekcije Z; SZ 2850 ij; 3800 ij; 5700 ij.; 7600 ij
indikacije
za SZ:
indikacije
za Z:
B01AB08 reviparin injekcije Z; SZ 1750i.j./0,25ml; 3436i.j./0,6ml
indikacije
za SZ:
indikacije
za Z:
B01AC04 klopidogrel tablete RZ; SZ 75mg
indikacije:
B01AC05 tiklopodin tablete RS; SZ 250mg
indikacije:
B01AC06 acetil salicilna kiselina tablete SZ 100mg
B01AC07 dipiridamol " ampule SZ 10mg
indikacije:
B01AD01 streptokinaza prašak za infuzije SZ 750 000i.j.; 1 500 000i.j.
B02 ANTIHEMORAGICI
B02AA01 aminokapronska kiselina " ampule SZ 500mg
B02AB01 aprotinin " injekcije SZ 200 000ki.j.; 500 000ki.j.; 1 000 000 ki.j.
B02BA01 fitomenadion injekcije SZ 2mg/0,2ml; 10mg/ml
B02BC30 fibrinsko ljepilo kit SZ 0,5ml; 1ml; 2ml; 3ml; 5ml
B02BD01 koagulacioni faktori II,VII,IX,X " lio boč. SZ 200i.j.;250i.j.;500i.j;600i.j.
B02BD02 koagulacioni faktor VIII prašak za injekcije SZ 250ij; 500ij; 1 000ij
B02BD04 koagulacioni faktor IX prašak za injekcije SZ 200i.j.;500i.j.;600i.j;1 200i.j.
B02BD07 koagulacioni faktor XIII " lio boč. SZ
B03 ANTIANEMICI
B03AA01 feroglicin sulfat kapi R; SZ 20mg/ml
B03AA07 ferosulfat tablete R; SZ 105mg
B03AB05 gvožñe III hidroksid polimaltoza sirup R; SZ 50mg/5ml
tablete za žvakanje R; SZ 100mg
B03AB09 gvožñe III protein sukcinilat sirup R; SZ 40mg/15ml
indikacije:
B03AC01 dekstriferon injekcije Z; SZ 100mg/2ml
B03BA01 cijanokobalamin injekcije Z; SZ 0,1mg/ml; 0,5mg/ml
indikacije:
B03BA03 hidroksikobalamin injekcije Z; SZ 2,5mg/2ml
indikacije:
B03BB01 folna kiselina tablete R; SZ 5mg
za šifru MKB: D50, kod djece do 15 godina
kod dokazane nepodnošljivosti na acetil salicilnu kiselinu uz preporuku interniste ili neurologa
kod bolesnika posle ugradnje grafta ili stenta, do 12 mjeseci
ambulantno liječenje tromboze dubokih vena (postavljena dijagnoza), a bolesnici nijesu hospitalizovani, do 7 dana terapije
za šifru MKB: D51
prije i postoperacijska profilaksa tromboembolije visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji (kuk i koljeno);
za dijagnostiku koronarne bolesti
1. prije i postoperacijska profilaksa tromboembolije visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji (kuk i koljeno)
2. tromboembolijski incidenti i prevencija zgrušavanja tokom hemodijalize
3. nestabilna angina pektoris i ne-Q infarkt miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija PCI/PTCA
za šifru MKB: D51
ambulantno liječenje tromboze dubokih vena (postavljena dijagnoza), a bolesnici nijesu hospitalizovani, do 7 dana terapije.
ambulantno liječenje tromboze dubokih vena (postavljena dijagnoza) a nisu hospitalizovani, do 7 dana terapije
1. prije i postoperacijska profilaksa tromboembolije visokorizičnih bolesnika u opštoj i ortopedskoj hirurgiji (kuk i koljeno)
2. tromboembolijski incidenti i prevencvija zgrušavanja tokom hemodijalize
3. nestabilna angina pektoris i ne-Q infarkt miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija PCI/PTCA
4
B03XA01 eritropoetin ampule Z; SZ 1000i.j.;2000i.j.;4000i.j.;
5000ij; 6000ij; 10 000i.j.
indikacije:
B05 SREDSTVA ZA ZAMJENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI
B05AA01 humani albumin infuzije SZ 5%(250ml,350ml,500ml);
20%(10ml,50ml,100ml)
B05AA05 dekstran 40 u fiziološkom rastvoru infuzije SZ (10%+0,9%) 500ml
B05AA06 želatinski polimerizat infuzije SZ 3,5% 500ml
B05AA07 hidroksietilskrob, natrijum hlorid infuzije SZ (6%+0,9%) 500ml
B05BA02 ulje soje, fosfolipidi jajeta, glicerol infuzija boca SZ 250 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
infuzija boca SZ 500 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
infuzija kesa SZ 250 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
infuzija kesa SZ 500 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
infuzija boca SZ 100 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
infuzija kesa SZ 100 ml (20%. 1,2% . 2,25%)
infuzija SZ 500 ml (10% + 2,5% + 0,6%)
B05BA03 glukoza injekcije Z; SZ (25%;37%;50%) 10ml;
infuzije Z; SZ 5%; 10%;
B05BA03 fruktoza infuzije SZ (5%;10%) 500ml
B05BA10 aminokiseline (i kombinacija sa
vitaminima i mineralima i dr.)
infuzije SZ 100ml; 250ml; 500ml
B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid +
kalcijum hlorid
infuzije Z; SZ 500ml
B05BB01 Na+K+Ca+Mg+Cl+laktat infuzije Z; SZ 500ml
B05BB01 natrijum hlorid + kalijum hlorid +
kalcijum hlorid + natrijum laktat
infuzije Z; SZ 500ml
B05BB02 natrijum hlorid+glukoza infuzije Z; SZ 500ml
B05BC01 manitol infuzije Z; SZ (10%;20%) 250ml; 500ml
B05CX10 manitol, sorbitol rastvor Z; SZ (0,54%+2,7%) 5l
B05D... rastvori za peritonealnu dijalizu rastvor Z; SZ
B05XA01 kalijum hlorid infuzije Z; SZ 7,4%
B05XA02 natrijum hidrogenkarbonat infuzije Z; SZ 8,4%
B05XA03 natrijum hlorid infuzije Z; SZ (0,9%) 10ml; 100ml; 250ml; 500ml; 1000ml
(10%) 100ml
B05ZA koncentrovani rastvori za
hemodijalizu
konc.rastvor Z; SZ
C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM
C01 TERAPIJA BOLESTI SRCA
C01AA05 digoksin tablete R; SZ 0,25mg
injekcije Z; SZ 0,25mg/2ml
C01BB01 lidokain ampule Z; SZ 2% 2ml
C01BB02 meksiletin kapsule RS; SZ 200mg
injekcije SZ 250mg /10ml
C01BC03 propafenon tablete RS; SZ 150mg; 300mg
injekcije Z; SZ 35mg/10ml
C01BD01 amiodaron tablete RS; SZ 200mg
injekcije SZ 150mg/3ml
C01CA01 etilefrin injekcije SZ 10mg/ml
C01CA04 dopamin koncentrat za infuziju SZ 50mg/5ml; 200mg/10ml;
250mg/50ml; 500mg/50ml
C01CA07 dobutamin koncentrat za infuziju SZ 250mg/20ml
C01CA24 adrenalin injekcije Z; SZ 1mg/ml
C01DA02 gliceriltrinitrat lingvalete R; Z; SZ 0,5mg
injekcije Z; SZ 1mg; 5mg
C01DA08 izosorbid dinitrat tablete R; SZ 20mg
kapsule R; SZ 20mg
C01DA14 izosorbid-5-mononitrat tablete R; SZ 20mg; 40mg
kapsule R; SZ 40mg;
za šifru MKB:N18 i anemije kod maligniteta
5
C02 ANTIHIPERTENZIVI
C02AB01 metildopa tablete R; SZ 250mg
C02CA04 doksazosin tablete R; SZ 1mg; 2mg; 4mg
C02CA06 urapidil injekcije Z; SZ 25mg/5ml; 50mg/10ml
C02DD01 nitroprusid natrijum" ampule SZ 50mg/5ml
C03 DIURETICI
C03AA03 hidrohlortiazid tablete R; SZ 25mg
C03BA11 indapamid tablete R; SZ 1,5mg; 2,5mg
C03CA01 furosemid tablete R; SZ 40mg
injekcije Z; SZ 20mg/2ml; 250mg/10ml
C03CA02 bumetanid tablete R; SZ 1mg
injekcije Z; SZ 0,5mg/2ml
C03DA01 spironolakton tablete R; SZ 25mg; 100mg
C03EA01 hidrohlortiazid, amilorid tablete R; SZ 50mg+5mg
C03EA12 amilorid, metiklotiazid tablete R; SZ 10mg+5mg
C04 PERIFERNI VAZODILATATORI
C04AD03 pentoksifilin injekcije Z; SZ 100mg/5ml
C07 BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA
C07AA05 propranolol tablete R; SZ 40mg
C07AA07 sotalol tablete RS; SZ 80mg; 160mg
indikacije:
C07AB02 metoprolol tablete R; SZ 50mg;100mg
injekcije Z; SZ 5mg/5ml
C07AB03 atenolol tablete R; SZ 25mg; 50mg;100mg
C07AB09 esmolol" ampule SZ 2,5mg/10ml; 100mg/10ml
C07AG02 karvedilol tablete R; SZ 6,25mg; 12,5mg; 25mg
C08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA
C08CA01 amlodipin tablete R; SZ 5mg; 10mg
C08CA05 nifedipin tablete R; SZ 10mg; 20mg
kapsule R; SZ 20mg
C08CA06 nimodipin infuzije SZ 10mg/50ml
indikacije:
C08DA01 verapamil tablete R; SZ 40mg; 80mg; 120mg
injekcije Z; SZ 5mg/2ml
C08DB01 diltiazem tablete R; SZ 60mg; 90mg
C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM
C09AA01 kaptopril tablete R; SZ 12,5mg; 25mg; 50mg
C09AA02 enalapril tablete R; SZ 5mg ; 10mg; 20mg
C09AA03 lizinopril tablete R; SZ 5mg; 10mg; 20mg
C09AA05 ramipril tablete R; SZ 2,5mg; 5mg
C09AA06 kvinapril tablete R; SZ 10mg; 20mg
C09AA09 fosinopril tablete R; SZ 10mg; 20mg
C09BA02 enalapril, hidrohlorotiazid tablete R; SZ (10mg+12,5mg); (10mg+25mg)
C09BA03 lizinopril, hidrohlorotiazid tablete R; SZ (10mg+12,5mg); (20mg+12,5mg)
C09BA05 ramipril, hidrohlorotiazid tablete R; SZ (2,5mg+12,5mg); (5mg+25mg)
C09BA09 fosinopril,hidrohlorotiazid tablete R; SZ (10mg+12,5mg); (20mg+12,5mg)
C10 SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)
C10AA01 simvastatin tablete R; SZ 10mg; 20mg; 40mg;
C10AB04 gemfibrozil tablete R; SZ 450mg
kapsule R; SZ 300mg;
indikacije:
C10AB08 ciprofibrat kapsule R; SZ 100mg
D DERMATOLOGICI-LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA
D01 ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU
D01AA01 nistatin mast R; SZ 100 000ij/g
D01AC01 klotrimazol krem R; SZ 1%
D01AC02 mikonazol krem R; SZ 2%
D05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PSORIJAZE
D05AC01 ditranol gel RS; SZ 0.5%
D05AC02 ditranol, salicilna kiselina mast RS; SZ (0,5%+2%); (1%+1,5%); (2%+0,5%)
ako poslije tromjesečne dijete trigliceridi u krvi nisu niži od 2mmol/L
kao antiaritmik
za šifru MKB: I 60
6
D06 ANTIBIOTICI I HEMOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU
D06AX05 bacitracin, neomicin mast R; SZ (500ij+3300ij)/g
prašak R; SZ (250ij+3500ij)/g
sprej Z; SZ (83ij+1100ij)/ml; (62,5ij+825ij)/g
D06BA01 sulfadiazin srebro krem Z; SZ 1%
D06BB03 aciklovir krem R; SZ 5%
mast R; SZ 5%
D07 KORTIKOSTEROIDI, DERMATOLOŠKI PREPARATI
D07AC04 fluocinolon acetonid krem R; SZ 0.025%
mast R; SZ 0.025%
gel R; SZ 0.025%
D08 ANTISEPTICI I DEZIFICIJENSI
D08AG02 polivinilpirolidon jod rastvor R; Z; SZ 10%; 7,5%
pjena R; Z; SZ 7,5%
G LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GENITO-URINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI
G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI
G01AF01 metronidazol vaginalete RS; SZ 500mg
G01AF02 klotrimazol vaginalete RS; SZ 200mg
G01AX11 polivinilpirolidon jod vaginalete RS; SZ 200mg
G01AX nistatin, neomicin, polimiksin vaginalete RS; SZ (100000+35000+35000)ij
G02 OSTALI GINEKOLOŠKI PREPARATI
G02AB01 metilergometrin kapi RS; SZ (0,25mg/ml) 10ml
injekcije Z; SZ 0,1mg/ml; 0,2mg/ml
G02AD02 dinoproston gel SZ 0,5mg/3g
vaginalete SZ 3mg
G02AD04 karboprost injekcije SZ 0,25mg/ml
G02CA01 ritodrin kapsule RS; SZ 40mg
injekcije Z; SZ 50mg/5ml
G02CA heksoprenalin tablete RS; SZ 0,5mg
injekcije Z; SZ 0,01mg/4ml
G02CB01 bromokriptin tablete RS; SZ 2,5mg
G03 POLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA POLNI SISTEM
G03AA07 etinilestradiol, levonorgestrel tablete RS; SZ 0,03mg+0,15mg
G03BA03 testosteron injekcije Z; SZ 250mg/ml; 1000mg/4ml
G03CA03 estradiol tablete RS; SZ 2mg
injekcije Z; SZ 10mg/ml
G03DA02 medroksiprogesteron tablete RS; SZ 5mg; 10mg; 100mg
injekcije Z; SZ 150mg/ml; 500mg/3,3ml
G03DA03 hidroksiprogesteron injekcije Z; SZ 250mg/ml
G03DC03 linestrenol tablete RS; SZ 5mg
G03GA01 horiogonadotropin prašak za injekcije SZ 1500i.j.; 5000i.j.
G03GA02 menotrofin injekcije SZ 75ij+75ij
indikacije:
G03GA05 folitropin alfa injekcije SZ 75ij
indikacije:
G03GA06 folitropin beta injekcije SZ 50ij; 100ij
indikacije:
G03GB02 klomifen tablete RS; SZ 50mg
G03HA01 ciproteron tablete RS; SZ 50mg
G04 UROLOŠKI LIJEKOVI
G04CB01 finasterid tablete RS; SZ 5mg
H HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE
H01 HORMONI HIPOFIZE, HIPOTALAMUSA I ANALOZI
H01AA01 kortikotropin prašak za injekcije SZ 25 i.j./ml
H01AC01 somatropin injekcije RS; SZ 5mg; 5,3mg; 10mg; 15mg; 18 i.j.
indikacije:
do 2250 i.j. kao terapija za dva postupka vantjelesne oplodnje
do 2250 i.j. kao terapija za dva postupka vantjelesne oplodnje
1.utvrñeni deficit hormona rasta
2.Turnerov sindrom
Po predlogu dječijeg endokrinologa Kliničkog centra Crne Gore za djecu do 18 godina
do 2250 i.j. kao terapija za dva postupka vantjelesne oplodnje
7
H01BA02 dezmopresin tablete RZ; SZ 0,2mg
indikacije: primarno noćno mokrenje (F98.0), po predlogu dječijeg endokrinologa Kliničkog centra Crne Gore
nazalni sprej RZ; SZ 0,1mg/ml;
injekcije SZ 4mcg/0,5ml; 20mcg/ml; 40mcg/ml
indikacije: za šifre MKB: E23.2, po predlogu endokrinologa ili pedijatra Kliničkog centra Crne Gore
H01BB02 oksitocin injekcije SZ 5 i.j./ml; 10 i.j./ml
H01CA01 gonadorelin" injekcije SZ
indikacije:
H01CB01 somatostatin prašak za infuzije SZ 3mg
indikacije:
H01CB02 oktreotid injekcije SZ 0,1 mg/ml
indikacije:
H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
H02AB01 betametazon dinatrijum fosfat,
betametazon dipropionat
injekcije Z; SZ (2mg+5mg)/ml
H02AB02 deksametazon tablete R; SZ 0,5mg
injekcije Z; SZ 4mg/ml
H02AB04 metilprednizolon tablete R; SZ 4mg; 8mg; 32mg
injekcije Z; SZ 20mg; 40mg; 125mg; 500mg
H02AB07 prednizon tablete R; SZ 5mg; 20mg
H02AB09 hidrokortizon tablete R; SZ 20mg
injekcije SZ 100mg; 250mg; 500mg
H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE TIREOIDEJE
H03AA01 levotiroksin tablete R; SZ 0,025mg; 0,05mg; 0,075mg;
0,1mg; 0,125mg; 0,15mg
H03BA02 propiltiouracil tablete R; SZ 50mg; 100mg
H03BB02 tiamazol tablete R; SZ 20mg
H04 PANKREASNI HORMONI
H04AA01 glukagon prašak za injekcije Z; SZ 1mg
J ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
J01 ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
J01AA02 doksiciklin tablete R; SZ 100mg
kapsule R; SZ 100mg
J01BA01 hloramfenikol # prašak za injekcije SZ 1g
J01CA01 ampicilin prašak za injekcije Z; SZ 500mg; 1000mg
J01CA04 amoksicilin kapi R; SZ 100mg/ml
sirup R; SZ 125mg/5ml; 250mg/5ml
kapsule R; SZ 250mg; 500mg
tablete disp. R; SZ 1000mg
J01CE01 benzilpenicilin" lio boč. Z; SZ 500 000 i.j.; 1 000 000 i.j.
J01CE02 fenoksimetilpenicilin tablete R; SZ 600 000 i.j.; 1 200 000 i.j.
sirup R; SZ 300 000 i.j./5ml
J01CE08 benzatinbenzilpenicilin" lio boč. Z; SZ 600 000 i.j.; 1 200 000 i.j.; 2 400 000 i.j.
J01CE10 benzatin fenoksimetilpenicilin sirup R; SZ 1 000 000 i.j./ 6ml
tablete R; SZ 500 000 i.j.; 1 000 000 i.j.
J01CE30 benzilpenicilin, prokain
benz.penicilin
prašak za injekcije Z; SZ 400 000 i.j.; 800 000 i.j.
J01CF02 kloksacilin # sirup RS; SZ 125mg/5ml
kapsule RS; SZ 250mg
ampule SZ 1g
indikacije: infekcije sa osjetljivim stafilokokom koji stvara penicilinazu
J01CR02 amoksicilin, klavulonska kiselina sirup R; SZ (125+31,25) mg/5ml; (250+62,5) mg/5ml;
(400+57) mg/5ml
tablete R; SZ (250+125) mg; (500+125) mg; (875+125)mg
prašak za injekcije Z; SZ (500+100) mg; (1000+200) mg;
J01CR05 piperacilin, tazobaktam # prašak za injekcije SZ (2g+0,25g); (4g+0,5g)
J01DA10 cefotaksim # prašak za injekcije Z; SZ 500mg; 1000mg; 2000mg
indikacije:
J01DA11 ceftazidim # prašak za injekcije SZ 500mg; 1000mg
za šifre MKB: C75.1; D35.2; E22.0; E34.0; I85; K29.0; K85
za Z, nakon bolničkog liječenja, kao nastavak terapije
za šifre MKB: C75.1; D35.2; E34.0; I85; K85
1.retencija testisa kod djece do 3 godine
2.dijagnostika preranog puberteta
8
J01DA23 cefiksim sirup RS; SZ 100 mg/ ml
tablete RS; SZ 400 mg
indikacije:
J01DA24 cefepim # prašak za injekcije SZ 500mg; 1000mg
J01DB01 cefaleksin sirup R; SZ 250mg/5ml
kapsule R; SZ 250mg; 500mg
J01DB04 cefazolin prašak za injekcije SZ 1g
J01DC02 cefuroksim prašak za injekcije SZ 250mg; 750mg; 1500mg
tablete R; SZ 250mg; 500mg
J01DD04 ceftriakson # prašak za injekcije Z; SZ 250mg; 1000mg
indikacije: za Z, nakon bolničkog liječenja, kao nastavak terapije
J01DH02 meropenem # prašak za injekcije SZ 500mg; 1000mg
J01DH51 imipenem, cilastatin # prašak za infuzije SZ (500mg+500mg)
J01EE01 sulfametoksazol, trimetoprim sirup R; SZ (200mg+40mg)/5ml
tablete R; SZ (100mg+20mg); (400mg+80mg)
koncentrat za infuzije SZ (400mg+80mg)/5ml
J01FA01 eritromicin sirup R; SZ 125mg/5ml; 200mg/5ml; 250mg/5ml
tablete R; SZ 250mg; 500mg
kapsule R; SZ 250mg; 500mg
J01FA09 klaritromicin sirup R; SZ 125mg/5ml; 250mg/5ml
tablete R; SZ 250mg; 500mg
J01FA10 azitromicin sirup R; SZ 100mg/5ml; 200mg/5ml
tablete R; SZ 250mg; 500mg
kapsule R; SZ 250mg; 500mg
prašak za infuzije SZ 500mg
J01FF01 klindamicin # kapsule R; SZ 150mg
injekcije SZ 300mg/2ml
J01GA01 streptomicin prašak za injekcije Z; SZ 1g
J01GB03 gentamicin injekcije Z; SZ 20mg/2ml; 40mg/2ml; 80mg/2ml; 120mg/2ml
J01GB06 amikacin # injekcije Z; SZ 100mg/2ml; 500mg/2ml
za Z, nakon bolničkog liječenja, kao nastavak terapije
J01GB07 netilmicin # injekcije SZ 150mg/1,5ml
J01MA01 ofloksacin # tablete RS; SZ 200mg
J01MA02 ciprofloksacin # tablete RS; SZ 250mg; 500mg
infuzije SZ 100mg; 200mg;
J01MB04 pipemidna kiselina kapsule R; SZ 200mg
J01XA01 vankomicin # kapsule SZ 125mg; 250mg
prašak za infuzije SZ 500mg; 1000mg
J01XA02 teikoplanin natrijum # prašak za injekcije SZ 200mg; 400mg
J01XD01 metronidazol tablete R; SZ 250mg; 400mg
infuzije SZ 500mg/100ml
J01XD02 tinidazol tablete R; SZ 500mg
J02 ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
J02AA01 amfotericin B prašak za infuzije SZ 50mg
J02AB02 ketokonazol tablete R; SZ 200mg
J02AC01 flukonazol kapsule RS; SZ 50mg; 150mg
infuzije SZ 200mg/100ml
J02AC02 itrakonazol kapsule RS; SZ 100mg
J04 ANTITUBERKULOTICI
J04AA01 para-amino salicilna kiselina" tablete RS; SZ
J04AB02 rifampicin kapsule RS; SZ 150mg; 300mg
J04AC01 izoniazid tablete RS; SZ 50mg
J04AK01 pirazinamid " tablete RS; SZ 500mg
J04AK02 etambutol " tablete RS; SZ 100mg; 400mg
J05 ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
J05AB01 aciklovir tablete R, SZ 200mg
prašak za infuzije SZ 250mg
infekcije respiratornih puteva, recidivantne urinarne infekcije i težih infekcija kože i mekih tkiva koji ne reaguju na polusintetske peniciline, za
šifre MKB: J00-06; J13-15; J20; J32; J41-42; H66; N00; N10; N30; N34
9
J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI
J06AA01 antitoksin difterije injekcije SZ 10 000 i.j.; 20 000 i.j.
J06AA02 antitoksin tetanusa injekcije Z; SZ 1500 i.j.; 5000 i.j.
J06AA03 antitoksin protiv zmijskog otrova injekcije Z; SZ 5ml
J06AA04 antitoksin botulinuma" injekcije SZ
J06AA05 antigangrenozni serum" injekcije SZ
J06AA06 serum protiv bjesnila" injekcije SZ
J06BA01 imunoglobulin - IgG humani injekcije SZ (16%) 2ml; 5ml
J06BA02 imunoglobulin - IgIV 7S koncetrat za infuzije SZ (5%) 10ml; 20ml; 50ml; 100ml
J06BA02 imunoglobulin - IgIV 5S prašak za infuzije SZ 500mg; 2500mg
J06BB01 anti D (Rho) imunoglobulin injekcije Z; SZ 50mcg; 100mcg; 200mcg; 250mcg; 300mcg
J06BB02 imunoglobulin antitetanusni injekcije Z; SZ 250ij/ml; 500i.j.
J06BB05 imunoglobulin protiv bjesnila injekcije SZ 1ml; 2ml; 5ml; 10ml (sa najmanje 150ij/ml)
J06BC... hiperimuniglobulin protiv hepatitisa
"B"
prašak za injekcije Z; SZ 10mcg
J07 VAKCINE
J07AE01 vakcina protiv kolere ampule SZ 10ml
J07AE51 vakcina protiv kolere i trbušnog
tifusa
ampule SZ 10ml
J07AF01 vakcina protiv difterije(Di Al) ampule Z; SZ 5ml; 10ml
J07AG01 vakcina protiv hemofilusa influence
tip B
prašak za injekcije SZ 10mcg
J07AH03 vakcina protiv meningokoknog
meningitisa grupa A i C
prašak za injekcije SZ 50mcg+50mcg
J07AJ01 vakcina protiv velikog kašlja ampule Z; SZ 5ml
J07AJ52 vakcina protiv difterije, tetanusa i
velikog kašlja (Di Te Per Al)
ampule Z; SZ 5ml; 10ml
J07AL01 vakcina protiv pneumokoka injekcije SZ 0,5ml
J07AM01 vakcina protiv tetanusa ampule Z; SZ 5Lf/0,5ml; 10Lf/10ml
J07AM51 vakcina protiv tetanusa i difterije(Di
Te Al)
ampule Z; SZ 5ml; 10ml
J07AM55 vakcina protiv tetanusa i trbušnog
tifusa (TE Ty)
ampule SZ 10ml
J07AN01 vakcina protiv tuberkuloze ampule SZ 1ml; 2ml; 5ml
J07AP03 vakcina protiv trbušnog tifusa ampule SZ 0,5ml; 10ml
J07AP10 vakcina protiv trbušnog tifusa i
paratifusa A i B
ampule SZ 10ml
J07AX10 vakcina protiv trbušnog tifusa,
paratifusa A i B i kolere
ampule SZ 10ml
J07AX51 vakcina protiv trbušnog tifusa,
paratifusa A i B i tetanusa
ampule SZ 10ml
J07BA02 vakcina protiv krpeljnog
meningoencefalitisa
ampule SZ 0,5ml
J07BB01 vakcina protiv gripa - inaktivisana
bivalentna
ampule Z; SZ 0,5ml; 5ml
J07BC01 vakcina protiv B hepatitisa ampule Z; SZ 10mcg; 20mcg
J07BD01 vakcina protiv malih boginja ampule Z; SZ 0,5ml
J07BD52 vakcina protiv morbila, rubeole i
parotitisa
prašak za injekcije Z; SZ
J07BF02 vakcina protiv dječije paralize - živa,
oralna, tritipna
ampule Z; SZ 1ml; 2ml; 5ml
J07BG01 vakcina protiv bjesnila ampule SZ (2,5 i.j./ml) 1ml; 5ml
J07BL01 vakcina protiv žute groznice prašak za injekcije SZ 1000LD50
L ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
L01 ANTINEOPLASTICI
L01AA01 ciklofosfamid tablete RS; SZ 25mg; 50mg
prašak za injekcije SZ 100mg; 200 mg; 500mg; 1000mg; 2000mg
L01AA02 hlorambucil tablete RS; SZ 2mg
L01AA03 melfalan tablete RS; SZ 2mg; 5mg
L01AA05 hlormetin " ampule SZ 10mg
L01AB01 busulfan tablete RS; SZ 2mg
10
L01AD01 karmustin " tablete RS; SZ
ampule SZ
L01AX04 dakarbazin prašak za injekcije SZ 100mg; 200mg
indikacije: za šifre MKB: C81; C43; C46
L01BA01 metotreksat tablete RS; SZ 2,5mg
ampule Z; SZ 50mg
L01BB02 merkaptopurin tablete RS; SZ 50mg
L01BB03 tiogvanin tablete RS; SZ 40mg
L01BC01 citarabin prašak za injekcije SZ 100mg; 500mg; 1000mg; 2000mg
L01BC02 fluorouracil injekcije SZ 250mg/5ml; 500mg/10ml
L01CA01 vinblastin prašak za injekcije SZ 10mg
L01CA02 vinkristin injekcije SZ 1mg; 2mg
L01CB01 etopozid kapsule RS; SZ 50mg
koncentrat za infuziju SZ 100mg/5ml
L01CD01 paklitaksel koncentrat za infuziju SZ 30mg/5ml; 100mg/16,7ml
L01CD02 docetaksel koncentrat za infuziju SZ 20mg/0,5ml; 80mg/2ml
L01DB01 doksorubicin injekcije SZ 10mg; 50mg
L01DB02 daunorubicin prašak za infuzije SZ 20mg
indikacije: za šifre MKB: C91; C92
L01DB03 epirubicin injekcije SZ 10mg; 50mg
L01DB06 idarubicin kapsule RS; SZ 5mg; 10mg; 25mg
prašak za infuzije SZ 5mg; 10mg
L01DB07 mitoksantron koncentrat za infuziju SZ 10mg/5ml; 20mg/10ml; 30mg/15ml
L01DC01 bleomicin " ampule SZ 15mg
L01DC03 mitomicin prašak za injekcije SZ 5mg; 20mg; 40mg
L01XA01 cisplatin koncentrat za infuzije SZ 10mg; 50mg;
L01XA02 karboplatin koncentrat za infuziju SZ 50mg/5ml; 150mg/15ml; 450mg/45ml
L01XB01 prokarbazin " kapsule RS; SZ 50mg
L01XX02 l - asparaginaza" ampule SZ
L01XX05 hidroksikarbamid kapsule RS; SZ 500mg
L01XX11 estramustin kapsule RS; SZ 140mg
prašak za infuzije SZ 300mg
L01XX14 tretionin kapsule RS; SZ 10mg
L02 ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA
L02BA01 tamoksifen tablete RS; SZ 10mg; 20mg
L03 IMUNOSTIMULATORI
L03AA02 filgrastim injekcije SZ 30 Mij; 48 Mij
L04 IMUNOSUPRESIVI
L04AA01 ciklosporin A kapi RS; SZ 100mg/ml
kapsule RS; SZ 25mg; 50mg; 100mg
koncentrat za infuzije SZ 50mg/ml; 250mg/5ml
L04AA05 takrolimus kapsule RS; SZ 0,5mg; 1mg; 5mg
indikacije:
L04AA06 mikofenolna kiselina tablete RS; SZ 180mg; 360mg;500mg
kapsule RS; SZ 250mg
L04AX01 azatioprin tablete RS; SZ 50mg
M LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOŠTANO-MIŠIĆNOG SISTEMA
M01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI
M01AB01 indometacin kapsule R; SZ 75mg
supozitorije R; SZ 100mg
M01AB05 diklofenak natrijum tablete R; SZ 50mg; 75mg; 100mg
supozitorije R; SZ 12,5mg; 25mg; 50mg
injekcije Z; SZ 75mg
M01AB15 ketorolak trometamin injekcije Z; SZ 30mg/ml
M01AC01 piroksikam tablete R; SZ 20mg
kapsule R; SZ 10mg; 20mg
M01AE01 ibuprofen sirup R; SZ 100mg/5ml
tablete R; SZ 400mg; 600mg
M01AE02 naproksen tablete R, SZ 375mg
supozitorije R; SZ 500mg
M01CB01 aurotimolat natrijum injekcije SZ 10mg/0,5ml; 20mg/0,5ml; 50mg/0,5ml
primarna imunosupresija alotransplantata jetre i bubrega, odbacivanje alogenih transplantata jetre, bubrega i srca pri postojanju rezistencije na
konvencionalne imunosupresive
11
M01CC01 penicilamin " tablete RS; SZ 125mg; 250mg
M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI
M03AB01 suksametonijum hlorid injekcije SZ 100mg; 200mg; 500mg
M03AC01 pankuronijum bromid injekcije SZ 4mg/2ml
M03AC03 vekuronijum bromid prašak za injekcije SZ 4mg
M03AC04 atrakurijum besilat injekcije SZ 50mg/5ml;
M03AC09 rokuronijum bromid injekcije SZ 50mg/5ml; 100mg/10ml
M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA
M04AA01 alopurinol tablete R; SZ 100mg; 300mg
M05 LIJEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU
M05BA04 alendronat tablete RS; SZ 10mg,70mg
indikacije:
M05BA06 ibandronska kiselina tablete RS; SZ 50mg, 150mg
indikacije:
N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM
N01 ANESTETICI
N01AB01 halotan rastvor za inhalaciju SZ 50ml
N01AB06 izofluran rastvor za inhalaciju SZ 100ml
N01AB08 sevofluran rastvor za inhalaciju SZ 250ml
N01AF03 tiopental natrijum" lio boč. SZ 500mg; 1000mg
N01AH01 fentanil§ injekcije SZ 0,1mg/2ml; 0,5mg/10ml
N01AH02 alfentanil§ injekcije SZ 1mg/2ml; 5mg/10ml
N01AH06 remifentanil§ injekcije SZ 1mg/3ml; 2mg/5ml; 5mg/10ml
N01AH51 fentanil sa droperidolom§ injekcije SZ (0,05mg+2,5mg)/ml
N01AX03 ketamin injekcije SZ 50mg/5ml; 100mg/2ml
N01AX07 etomidat injekcije SZ 20mg/10ml
N01AX10 propofol ampule SZ 20ml(1%)
inj.emulz. SZ 20ml(1%); 20ml(10mg/ml)
bočica SZ 50ml(1%)
inj.emulz. SZ 50ml(10mg/ml); 100ml(10mg/ml)
infuzija SZ 50ml(2%)
N01AX13 azotni oksidul"
N01BB01 bupivakain injekcije SZ 2,5mg/ml; 5mg/ml
N01BB02 lidokain injekcije Z; SZ 10mg/ml; 20mg/ml
N01BB08 kartikain injekcije Z; SZ 20mg/ml
N01BB52 lidokain, adrenalin injekcije Z; SZ (40mg+0,025mg)/2ml
N02 ANALGETICI
N02AA01 morfin § sol RS;SZ 10mg/5ml
kapsule RS; SZ 10mg; 30mg; 60mg; 100mg
injekcije SZ 4mg/ml; 20mg/ml
N02AB02 petidin§ injekcije SZ 100mg/2ml
N02AB03 fentanil § transdermalni flasteri RS; SZ 2,5mg/10cm2;5mg/20cm2; 10mg/40cm2
indikacije:
N02AF01 butorfanol§ injekcije SZ 2mg/ml
N02AX01 tilidin hlorid § kapi RS; SZ 10ml (100mg/ml)
indikacije: za šifre MKB: C00-C97
N02AX02 tramadol§ kapi RS; SZ 10ml (100mg/ml)
tablete RS; SZ 50mg; 100mg; 200mg;
kapsule RS; SZ 50mg;
supozitorije RS; SZ 100mg
injekcije Z; SZ 50mg; 100mg
indikacije: za šifreMKB: C00-C97
N02BA01 acetil salicilna kiselina tablete SZ 300mg; 500mg
N02BB02 metamizol natrijum injekcije Z; SZ 1g/2ml; 2,5g/5ml
bolovi u malignitetu, MKB: C00-C97 koji se ne mogu kontrolisati standardnom terapijom
1. osteoporotična fraktura, priložiti RTG snimak
2. osteoporoza sa denzitetom manjim od -2,5, priložiti snimak osteodenzitometrije
Primjena dozvoljena do 12 mjeseci na predlog reumatologa Kliničkog centra Crne Gore
1. osteoporotična fraktura, priložiti RTG snimak
2. osteoporoza sa denzitetom manjim od -2,5, priložiti snimak osteodenzitometrije
Primjena dozvoljena do 12 mjeseci na predlog reumatologa Kliničkog centra Crne Gore
3. metastaze karcinoma pluća u kostima
4. hiperkalcemija kod malignih oboljenja kostiju
Po predlogu hematologa ili onkologa Kliničkog centra Crne Gore
12
N02BE01 paracetamol sirup R; SZ 120mg/5ml
tablete SZ 500mg
supozitorije SZ 120mg; 200mg
N03 ANTIEPILEPTICI
N03AA02 fenobarbiton § tablete RS; SZ 15mg; 100mg
injekcije SZ 220mg/2ml
N03AD01 etosuksimid sirup RS; SZ 250mg/5ml
N03AE01 klonazepam tablete RS; SZ 0,5mg; 2mg
injekcije SZ 1mg/ml
N03AF01 karbamazepin sirup RS; SZ 100mg/5ml
tablete RS; SZ 200mg; 400mg
N03AG01 natrijum valproat sirup RS; SZ 150ml (5,746g/100ml)
kapi RS; SZ 60ml (300mg/ml)
tablete RS; SZ 150mg; 300mg
N03AG01 natrijum valproat sa valproinskom
kiselinom
tablete RS; SZ 333mg+145mg
N03AX09 lamotrigin tablete RS; SZ 25mg; 50mg; 100mg ; 200mg
indikacije:
N03AX11 topiramat tablete RS; SZ 25mg; 50mg; 100mg; 200mg
indikacije:
N03AX12 gabapentin kapsule RS; SZ 100mg; 300mg; 400mg
indikacije:
N04 ANTIPARKINSONICI
N04AA01 triheksfenidil § tablete RS; SZ 2mg; 5mg
N04AA02 biperiden tablete RS; SZ 2mg
injekcije Z; SZ 5mg/ml
N04BA02 levodopa, benzerazid tablete RS; SZ 100mg+25mg; 200mg+50mg
kapsule RS; SZ 100mg+25mg; 200mg+50mg
N04BC01 bromokriptin tablete RS; SZ 2,5mg; 10mg
N04BC04 ropinirol tablete RS; SZ 0,25mg; 1 mg; 2 mg; 5mg
N04BD01 selegilin tablete RS; SZ 5mg
N05 PSIHOLEPTICI
N05A ANTIPSIHOTICI
N05AA01 hlorpromazin tablete RS; SZ 25mg; 100mg
ampule Z; SZ 50mg/2ml
N05AA02 levomepromazin " tablete RS; SZ 25mg; 100mg
N05AB02 flufenazin dražeje RS; SZ 1mg; 2,5mg; 5mg;
injekcije Z; SZ 2,5mg/ml; 25mg/ml
N05AC02 tioridazin dražeje RS; SZ 10mg; 25mg; 100mg
N05AD01 haloperidol kapi SZ 10ml (2mg/ml)
tablete RS; SZ 2mg; 10mg
injekcije Z; SZ 5mg/ml; 50mg/ml
N05AH02 klozapin tablete RS; SZ 25mg; 100mg
indikacije:
N05AL01 sulpirid tablete RS; SZ 200mg
injekcije SZ 100mg/2ml
N05AN01 litijum karbonat kapsule RS; SZ 300mg
N05AX08 risperidon tablete RS; SZ 1mg; 2mg; 3mg; 4mg
N05B ANKSIOLITICI
N05BA01 diazepam tablete R; SZ 2mg; 5mg; 10mg
mikroklizme R; SZ 5mg/2,5ml
ampule Z; SZ 10mg/2ml
N05BA06 lorazepam tablete R; SZ 1mg; 2,5mg
injekcije SZ 2mg/ml
N05BA08 bromazepam tablete R; SZ 1,5mg; 3mg; 6mg
N05BA12 alprazolam tablete R; SZ 0,25mg; 0,5mg; 1mg
N05CD02 nitrazepam tablete R; SZ 5mg
N05CD08 midazolam ampule SZ 5mg/5ml; 15mg/3ml
N05CF02 zolpidem tablete R; SZ 5mg/ 10mg
za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike
za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike
za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike i za MKB šifru F 31
za bolesnike sa rezistencijom na druge neuroleptike
13
N06 PSIHOANALEPTICI
N06AA04 klomipramin dražeje RS; SZ 25mg
injekcije SZ 25mg/2ml
N06AA09 amitriptilin " tablete RS; SZ 10mg; 25mg; 50mg; 75mg
ampule SZ 20mg/2ml
N06AA21 maprotilin tablete RS; SZ 25mg, 50mg
ampule SZ 25mg/5ml
N06AB03 fluoksetin tablete RS; SZ 20mg
kapsule RS; SZ 20mg
N06AB05 paroksetin tablete RS; SZ 20mg; 30mg
N06AG02 moklobemid tablete RS; SZ 150mg; 300mg
N06AX03 mianserin tablete RS; SZ 30mg; 60mg
N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM
N07AA01 neostigmin injekcije SZ 0,5mg/ml
N07AA02 piridostigmin dražeje RS; SZ 60mg
N07BC02 metadon § kapi RS; SZ 100mg/10ml
tablete RS; SZ 5mg
P ANTIPARAZITNI PROIZVODI, INSEKTICIDI
P01 ANTIPROTOZOICI
P01BA01 hlorohin tablete RS; SZ 250mg
P02 ANTIHELMINTICI
P02CA01 mebendazol sirup R; SZ 30ml (100mg/5ml)
tablete R; SZ 100mg
P02CA03 albendazol tablete RS; SZ 200mg
indikacije:
P02DA01 niklozamid " tablete R; SZ 500mg
P03 SKABICIDI
P03AB02 lindan gel R; SZ (0,3%) 50g
emulzija R; SZ (0,3%) 95ml
šampon R; SZ (1%) 50g
P03AC04 permetrin emulzija R; SZ 1%
losion R; SZ 1%
P03AX01 benzil benzoat emulzija R; SZ 25%
P03AX10 krotamiton losion; krem R; SZ 10%
R LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
R03 ANTIASTMATICI
R03AC02 salbutamol sirup RS; SZ 2mg/5ml
tablete RS; SZ 2mg
rastvor za inhalaciju RS; SZ 5mg/ml
sprej za inhalaciju RS; SZ 0,1mg/dozi
R03AC12 salmeterol sprej za inhalaciju RS; SZ 25mcg/dozi
R03AK03 fenoterol, ipratorijum rastvor za inhalaciju RS; SZ (0,5mg+0,25mg)/ml
sprej za inhalaciju RS; SZ (0,05mg+0,02mg)/dozi
RO3AK06 flutikazon propionat, salmeterol prašak za inhalaciju
(disk akuhaler)
RS; SZ (100+50)mcg; (250+50)mcg; (500+50)mcg
indikacije:
R03BA01 beklometazon sprej za inhalaciju RS; SZ 50mcg/dozi; 250mcg/dozi
R03BA02 budesonid sprej za inhalaciju RS; SZ 200mcg/dozi; 400mcg/dozi
prašak za inhalaciju
(disk akuhaler)
RS; SZ 200mcg/dozi; 400mcg/dozi
R03BA05 flutikazon sprej za inhalaciju RS; SZ 50mcg/dozi; 125mcg/dozi; 250mcg/dozi
R03BC01 kromolin dinatrijum sprej za inhalaciju RS; SZ 5mg/dozi
kapsule za inhalaciju RS; SZ 20mg
R03DA04 teofilin kapsule RS; SZ 125mg; 250mg
R03DA05 aminofilin tablete RS; SZ 100mg; 350mg
injekcije Z; SZ 250mg/10ml
R05 PREPARAT ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE
R05CB02 bromheksin rastvor za oralnu
primjenu
R; SZ (2mg/ml)
injekcije Z; SZ 4mg/2ml
R05DA04 kodein" tablete R; SZ 30mg
za šifre MKB: B67 i B69
za šifre MKB: J42; J43; J44; J45; J46; J47,
14
R05DB13 butamirat sirup SZ 4mg/5ml
tablete SZ 20mg; 50mg
R06 ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU UPOTREBU
R06AC03 hloropiramin injekcije Z; SZ 20mg/2ml
R06AD02 prometazin sirup R; SZ 5mg/5ml
dražeje R; SZ 25mg
R06AX13 loratadin sirup RS; SZ 5mg/5ml
tablete R; SZ 10mg
R06AX17 ketotifen sirup RS; SZ 1mg/5ml
tablete RS; SZ 1mg
S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OKO I UHO
S01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OKO I UHO
S01AA01 hloramfenikol mast za oči R; SZ 1%
S01AA11 gentamicin kapi za oči R; SZ 0.3%
mast za oči R; SZ 0.3%
S01AD03 aciklovir mast za oči RS; SZ 3%
S01AX13 ciprofloksacin kapi za oči R; SZ 0.3%
S01BA04 prednizolon kapi za oči RS; SZ 0.5%
S01BC03 diklofenak natrijum kapi za oči R; SZ 0.1%
S01CA01 neomicin, deksametazon kapi za oči RS; SZ 0,1%+0,5%
S01EB01 pilokarpin kapi za oči RS; SZ 1%; 2%
S01EC01 acetazolamid " tablete RS; SZ 250mg
S01EC03 dorzolamid kapi za oči RS; SZ 2%
indikacije:
S01ED01 timolol kapi za oči RS; SZ 0,25%; 0,5%
S01FA01 atropin kapi za oči RS; SZ 0,5%; 1%
S01FA05 homatropin " kapi za oči RS; SZ 2%
S01FA06 tropikamid " kapi za oči RS; SZ 15ml%
S01HA03 tetrakain " kapi za oči RS; SZ 0.5%
S01JA01 fluorescein " kapi za oči RS; SZ 10ml
ampule SZ 5ml
S01KA02 hipromeloza kapi za oči SZ 0.5%
S03 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OKO I UHO
S03AA30 bacitracin, neomicin " kapi za oči R; SZ 10ml (250ij+3500ij)/ml
V OSTALI LIJEKOVI
V03 OSTALI PREPARATI ZA LIJEČENJE RAZNIH BOLESTI
V03AB04 pralidoksim" ampule SZ 5ml (200mg/ml)
V03AB14 protamin sulfat injekcije SZ 50mg/5ml
V03AB15 nalokson" ampule Z; SZ 400mcg/ml
V03AB23 acetilcistein injekcije SZ 300mg/3ml
indikacije:
V03AB25 flumazenil injekcije SZ 0,5mg/5ml; 1mg/10ml
V03AF03 kalcijum folinat injekcije SZ 10mg/ml; 30mg/3ml; 50mg/5ml; 300mg/30ml
kapsule RS; SZ 15mg; 25mg
V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA
V04CF01 PPD tuberkulin bočice Z; SZ 2,5ml
V06
V06DX02 bezglutenski proizvod prašak RS; SZ 1000 g
indikacije:
V07 OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI
V07AB aqua pro injectione ampule Z; SZ 1ml; 2ml; 5ml; 10ml
V08
V08AA01 meglumin amidotrizoat, natrijum
amidotrizoat
injekcije SZ (76%) 20ml; 100ml
infuzije SZ
V08AA05 meglumin joksitalamat bočice SZ 50ml( 350 mg joda /ml)
100 ml(300mg joda/ml;350 mg joda/ml)
za refrakterne slučajeve na uobičajenu antiglaumatoznu terapiju, po preporuci oftalmologa
kao antidot kod trovanja paracetamolom
KONTRASTNA SREDSTVA
OPŠTI NUTRIJENSI
celijakija, MKB: K90.0 do 18 god. u količini do 7000 g za mjesečne potrebe
Po predlogu dječijeg gastroenterologa Kliničkog centra Crne Gore
15
V08AB02 joheksol bočice 10ml( 240 mg joda/ml; 300 mg joda/ml)
50ml(300mg joda/ml; 350 mg joda /ml)
100ml(300mg joda/ml; 350 mg joda/ml)
200ml(350mg joda/ml)
V08AB04 jopamidol bočice
30ml(300 mg joda/ml; 370 mg joda/ml)
50 ml(300mg joda/ml; 370 mg joda/ml)
100ml(300mg joda/ml;370 mg joda/ml)
200 ml(300 mg joda/ml; 370mg joda/ml)
V08AB05 jopromid injekcije 10ml
infuzije
V08AB07 joversol infuzije SZ (300mg joda/ml)50ml; (350mg joda/ml)50ml
V08AB11 jobitridol injekcije SZ (300mg joda/ml) od 50ml i 100ml; (350mg
joda/ml) od 50ml i 100ml
V08AC02 jotroksna kiselina, meglumin bočice SZ 30ml; 50ml; 100ml
V08AD02 jopidol" bočice SZ 20ml
V08BA01 barijum sulfat suspenzija SZ (100%) 200ml; 5000ml
prašak 400g
V08CA01 gadopentetat dimeglumin injekcije SZ (469,01mg/ml) 10ml; 15ml; 20ml;
V08CA02 gadoterična kiselina injekcije SZ (05mmol/ml) 15ml;20ml
ATC
INN-internacionalni nezaštićeni
naziv lijeka
farmaceutski
oblici
režim
propisivanja i
primjene
doze
A
A05AA02 urzodeoksiholna kiselina kapsule RKF; SZKF 250mg
indikacije:
H HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE
H01CB02 oktreotid prašak za injekcije SZKF 10mg, 20mg, 30mg
indikacije:
H01CB03 lanreotid injekcije SZKF 60mg; 90mg; 120mg
indikacije:
J ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU
J04AB01 cikloserin" tablete RKF; SZKF 250mg
indikacije:
LISTA B - LIJEKOVI KOJI SE IZDAJU NA TERET SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE UZ ODOBRENJE KOMISIJE ZA LIJEKOVE FONDA
1. akromegalija
2. karcinoidni tumori
Po predlogu Konzilijuma endokrinologa Kliničkog centra Crne Gore
Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou
10ml(200 mg joda/ml; 300mg joda/ml; 370mg joda/ml)
LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM
20ml(240mg joda/ml; 300mg joda/ml; 370mg joda/ml)
50ml(240 mg joda/ml;300mg joda/ml; 370 mg joda /ml)
1.patohistološki dijagnostifikovana primarna bilijarna ciroza : MKB - K74.3
2. primarni sklerozirajući holangitis : MKB - K83.0
Po predlogu Konzilijuma gastroenterologa Kliničkog centra Crne Gore
1.TBC rezistentna na antituberkulotike izbora: MKB-A15.0
Po predlogu Konzilijuma pulmologa Specijalne bolnice za plućne bolesti- Brezovik ili po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra
Crne Gore
1. akromegalija
2. karcinoidni tumori
Po predlogu Konzilijuma endokrinologa Kliničkog centra Crne Gore
Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou
16
J04AB30 kapreomicin" ampule SZKF 1g
indikacije:
J04AD03 etionamid" tablete RKF; SZKF 250mg
indikacije:
J05AB04 ribavirin tablete RKF; SZKF 200mg
kapsule RKF; SZKF 200mg
J05AB06 ganciklovir kapsule RKF; SZKF 250mg
prašak za injekcije SZKF 500mg
J05AE01 sakvinavir kapsule RKF; SZKF 200mg
J05AE02 indinavir kapsule RKF; SZKF 200mg; 400mg
J05AE03 ritonavir kapsule RKF; SZKF 100mg
J05AE04 nelfinavir tablete RKF; SZKF 250mg
J05AE07 lopinavir, ritonavir kapsule RKF; SZKF (133,3mg+33,3mg)
J05AF01 zidovudin kapsule RKF; SZKF 100mg; 250mg
J05AF02 didanozin kapsule RKF; SZKF 200mg; 250mg; 400mg
J05AF04 stavudin kapsule RKF; SZKF 30mg; 40mg
J05AF05 lamivudin tablete RKF; SZKF 100mg; 150mg
indikacije:
J05AF06 abakavir tablete RKF; SZKF 300mg
J05AF30 abakavir, lamivudin, zidovudin tablete RKF; SZKF (300mg + 150mg + 300mg)
J05AG01 nevirapin sirup RKF; SZKF 50mg/5ml
tablete RKF; SZKF 200mg
J05AG03 efavirenz tablete RKF; SZKF 600mg;
kapsule RKF; SZKF 50mg; 100mg; 200mg;
J05AR01 lamivudin, zidovudin tablete RKF; SZKF (150mg + 300mg)
L ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI
L01AA06 ifosfamid " ampule SZKF 500mg; 1000mg
indikacije:
L01BB04 kladribin" injekcije SZKF 10mg/5ml
indikacije:
L01BB05 fludarabin tablete RKF; SZKF 10mg
prašak za injekcije SZKF 50mg
indikacije:
L01BC05 gemcitabin prašak za infuzije SZKF 200mg; 1000mg
indikacije:
leukemija vlasastih ćelija
Po predlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Crne Gore i Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore
1.sarkom kostiju i mekih tkiva
2. testikularni karcinom (treća linija)
3. agresivni limfom (ICE protokol)
Po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore
za tablete od 100mg
1. subakutni hepatitis B ( 6 mjeseci ); MKB-B16.1
2. hronični hepatitis B; MKB-B18.0
3. hronični hepatitis C kada je kontraindikovana upotreba interferona alfa 2a; MKB-B18.2
Po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
Liječenje gemcitabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriterijumi: opšte stanje ECOG 0-1, nepostojanje metastaza u CNS-u i/ili kostima;
vrijednost bilirubina<1.5x gornja granica uredne vrijednosti; AST, ALT, GGT<2xgornja granica urednih vrijednosti; kreatinin<1.5x gornja
granica urednih vrijednosti; vrijednost neutrofila>1,5x10³/mm³; vrijednost trombocita>10x10³/mm³
1.TBC rezistentna na antituberkulotike izbora: MKB-A15.0
Po predlogu Konzilijuma pulmologa Specijalne bolnice za plućne bolesti- Brezovik
ili po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
1. maligni limfomi; MKB-C81.0; C82.0; C83.0; C84.0; C85.0
2. hronična limfocitna leukemija; MKB-C91.1
Rezistentni na prvu liniju terapije
Po predlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Crne Gore
1. Lokalno uznapredovali i metastatski karcinom pankreasa (prva linija liječenja)
2. Uznapredovali tranziciocelularni karcinom mokraćne bešike
3. Kod bolesnika sa metastatskim karcinomom dojke koji su primali antracikline
4. Nemikrocelularni karcinom pluća (prva linija liječenja u kombinaciji sa cisplatinom)
1.TBC rezistentna na antituberkulotike izbora
Po predlogu Konzilijuma pulmologa Specijalne bolnice za plućne bolesti- Brezovik
ili po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
17
L01BC06 kapecitabin tablete RKF; SZKF 150mg; 500mg
indikacije:
L01XA03 oksaliplatin prašak za infuziju SZKF 50mg; 100mg
konc. za infuzije S Z K F 5 m g / m l
indikacije:
L01XC02 rituksimab koncentrat za infuziju SZKF 100mg/10ml; 500mg/50ml
indikacije:
- nesteroidnim antireumaticima (NSAID)
-
-
L01XC03 trastuzumab prašak za infuziju SZKF 440mg
indikacije:
L01XC07 bevacizumab koncentrat za infuziju SZKF 400mg/16ml; 100mg/4ml
indikacije:
L01XX19 irinotekan koncentrat za infuziju SZKF 40mg/2ml; 100mg/5ml
indikacije:
L01XX23 mitotan " tablete RKF; SZKF 500mg
indikacije:
L01XX28 imatinib kapsule RKF; SZKF 50mg; 100mg
indikacije:
L01XX34 erlotinib tablete RKF; SZKF 25mg;100mg;150mg
indikacije:
L02AE03 goserelin implantat SZKF 3,6mg
indikacije:
Inoperabilni i metastatski adrenokortikalni karcinom; MKB-C74.0
Po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore
1. palijativni tretman uznapredovalog karcinoma prostate
2. uznapredovali karcinoma dojke kod premenopauzalnih i perimenopauzalnih žena
3. endometrioza
Po predlogu Konzilijuma urologa , onkologa ili ginekologa Kliničkog centra Crne Gore
Metastatski kolorektalni karcinom nakon progresije bolesti na prethodno primijenjenu terapiju, kod bolesnika koji nemaju povećan rizik od
perforacije gastrointestinalnog trakta, hipertenziju koju nije moguće kontrolisati, rizik od hemoragije i tromboembolijskog dogañaja
Potrebna je evaluacija nakon tri mjeseca od primjene lijeka
Po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore
1. hronična mijeloidna leukemija sa dokazanim Philadelphia hromozomom (ukoliko nema odgovora na već primijenjenu konvencionalnu
terapiju -hidroksiureje, INF), za period od 6 mjeseci liječenja; MKB-C92.1
Dalje liječenje se odobrava ukoliko je utvrñeno smanjenje učešća Philadelphia hromozoma za >50% od početne vrijednosti
2. inoperabilni i metastatski GIST; MKB-C76.2
Po predlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Crne Gore
1. metastatski karcinom kolona ili rektuma koji je rekurirao ili progredirao nakon 5FU terapije
2. prva linija liječenja u kombinaciji sa LV/5 FU metastatskog karcinoma kolona ili rektuma
Po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore
1. Metastatski karcinom dojke; MKB-C50
2. Metastatski karcinom kolorektuma; MKB-C18; C19; C20; C21
Odobrava se terapija na period od tri mjeseca, nakon toga onkolog pravi procjenu stepena odgovora na terapiju
Nastavak liječenja je moguć u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest)
Po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore
lijekovima koji modifikuju tok bolesti (DMARD)
Lokalno uznapredovali ili metastatski nesitnoćelijski karcinom pluća nakon neuspjeha u liječenju prvom linijom hemioterapije, maksimalno do
četiri ciklusa, uz prethodnu evaluaciju uspješnosti terapije; MKB-C34
Po predlogu Konzilijuma za maligne bolesti Specijalne bolnice za plućne bolesti Brezovik
Kriterijumi za isključivanje terapije: de-novo razvijeni akutni pulmonalni sindrom neobjašnjive etiologije (dispnea, kašalj i groznica), nerazvijen
osip u toku prvih 4-8 nedjelja od započinjanja terapije i progresa bolesti
2. Non-Hodgkin limfomi, folikularnog tipa, kliničkog stadijuma III i IV
1. Sastavni dio liječenja primarne hemoterapije (CHOP) ili "CHOP like" agresivnih CD 20 pozitivnih krupnoćelijskih-B-Non-Hodgkin-skin
limfoma (DLCL:tzv."Diffuze large B-cell lymphoma"), PS 0 ili 1
Uznapredovali ili metastatski karcinom kolorektuma , druga linija hemoterapije nakon 5FU/LV
Po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore
Odobrava se primjena tri ciklusa liječenja, nakon kojih je onkolog dužan izvršiti dijagnostičku obradu u cilju provjere stepena tumorskog
odgovora
Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje ( kompletna remisija, parcijalna remisija ili
stabilna bolest)
Po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore ili Speijalne bolnice za plućne bolesti- Brezovik
Metastatski karcinom dojke sa povećanom ekspresijom HER 2, bez metastaza u CNS-u
Po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore
3. Reumatoidni artritis-rituximab u kombinaciji sa metotreksatom indikovan je kao četvrta linija za liječenje odraslih bolesnika sa teškim
aktivnim reumatoidnim artitisom koji ili nijesu adekvatno reagovali ili nijesu uopšte podnosili terapiju:
lijekovima koji inhibiraju faktor tumorske nekroze ( anti TNF 9 u trajanju od 6 mjeseci)
Po predlogu Konzilijuma hematologa (1. i 2.) i reumatologa (3.) Kliničkog centra Crne Gore
18
L02AE04 triptorelin prašak za injekcije SZKF 0,1mg; 3,75mg; 11.25mg
indikacije:
L02BB03 bikalutamid tablete RKF; SZKF 50mg
indikacije:
L02BG03 anastrazol tablete RKF; SZKF 1mg
indikacije:
L02BG04 letrozol tablete RKF; SZKF 2,5mg
indikacije:
L03AB04 rekombinantni interferon alfa 2a injekcije SZKF 3 Mij; 4,5Mij; 6 Mij; 9Mij; 18Mij
indikacije:
3. Kapoši sarkom kod AIDS - a
5. Održavanje remisije multiplog mijeloma
4. Triholeukemija
c) stalno povišen ALT>2x
d) histološki dokazano hronično zapaljenje
7. Maligni melanom
Po predlogu Konzilijuma hematologa ili onkologa Kliničkog centra Crne Gore
Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou
Po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore
1. uznapredovali hormonski zavisan, metastatski karcinom dojke, koji je refrakteran na liječenje tamoksifenom kod postmenopauzalnih žena;
MKB-C50
2. prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma dojke (MKB-C50) ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju
apsolutne kontraindikacije za primjenu tamoksifena, i to:
- dokazanu duboku vensku trombozu poslednje dvije godine, zbog čega su na antikoagulantnoj terapiji
- dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili neželjena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju
primjenu
Po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore
Odobrava se terapija za period od tri mjeseca, nakon toga onkolog daje procjenu stepena odgovora na terapiju
Nastavak liječenja je moguć kod pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest)
1. metastatski ili uznapredovali karcinom dojke, koji je pozitivan za hormonske receptore kod postmenopauzalnih žena, za period od tri mjeseca
2. prva linija sistemske hormonoterapije metastatskog karcinoma dojke (MKB-C50) ili kao adjuvantna terapija kod bolesnica koje imaju
apsolutne kontraindikacije za primjenu tamoksifena, i to:
- dokazanu duboku vensku trombozu poslednje dvije godine, zbog čega su na antikoagulantnoj terapiji
- dokazanu i ponovljenu alergijsku reakciju na tamoksifen ili neželjena dejstva tamoksifena koja apsolutno ne dozvoljavaju njegovu dalju
primjenu
Po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore
Odobrava se terapija za period od tri mjeseca, nakon toga onkolog daje procjenu stepena odgovora na terapiju
Nastavak liječenja je moguć kod pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest)
9. Trombocitemija esencialis u trudnoći
6. Karcinom renalnih ćelija
2. hronični hepatitis C:
a) serološki profil - anti HCV pozitivan, HCV RNA (PCR) pozitivan
b) prisutna virusna replikacija >6mjeseci
1. hronični hepatitis B:
a) serološki profil : Wild type (HBeAg poz., HBV DNA poz.) Precore Mutante (HBV DNA poz.)
b) virusna replikacija > 6mjeseci
c) stalno povišen ALT > 2x
d) histološki dokazano hronično zapaljenje e) viremija nije > 200pg/ml
1. palijativni tretman uznapredovalog karcinoma prostate
Po predlogu Konzilijuma urologa Kliničkog centra Crne Gore
2. preuranjeni pubertet
Po predlogu Konzilijuma dječijih endokrinologa Kliničkog centra Crne Gore
3. fibromiom uterusa prije operacije
a) ako je manifestna teška anemija ( hemoglobin manji ili jednak 8g/dl)
b) kada je neophodno smanjenje veličine fibromioma kako bi se olakšala ili promijenila hirurška tehnika: endoskopska hirurgija, transvaginalna
hirurgija
c) trajanje liječenja je ograničeno na 3 mjeseca
Po predlogu Konzilijuma ginekologa Kliničkog centra Crne Gore
8.Pojedini oblici non-Hodgkin limfoma i osteomielofibrosoma
Karcinom prostate; MKB-C61
Po predlogu Konzilijuma urologa Kliničkog centra Crne Gore
19
L03AB07 interferon beta 1a injekcije S Z K F 0,5ml/6Mi.j.; 0,5ml/12Mi.j.
indikacije:
L03AB08 interferon beta 1b prašak za injekcije SZKF 9,6Mij
indikacije:
L03AB11 peginterferon alfa 2a-rekombinant injekcije SZKF 135mcg/ml; 180mcg/ml
indikacije:
L03AX03 atenuirani bacili M. bovis-soj BCG lio boč. SZKF 81mg
indikacije:
L04AA11 etanercept prašak za injekcije SZKF 25mg;
indikacije: 1. Za bolesnike s juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života
2. Za liječenje reumatoidnog artritisa nakon neuspjeha na primjenu najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARDs) u
punoj dozi i adekvatnom vremenu primjene od kojih jedan obavezno treba biti metotreksat u dozi do 20mg nedeljno i kroz najmanje šest mjeseci
Liječenje je dozvoljeno ukoliko su ispunjeni kriterijumi:
a) aktivna bolest, ACR stadijum I-III:SE≥28 (CRP≥12), ≥6 otečenih, ≥6 bolnih zglobova
b) funkcionalni skor izražen HAQom treba biti 1-2.5
c) indeks aktivnosti bolesti (DAS)≥5.1
d) primjena treba biti evaluirana nakon 12 nedjelja odgovorom ACR 20 ili DASom≥1.2 (ili postizanjem skora manjeg od 3.2)
Ukoliko se ne postignu navedeni kriterijumi, terapiju treba prekinuti
3. Za liječenje ankilozirajućeg spondilitisa nakon izostanka učinka ili kontraindikacija najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u
punoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca
primarni i recidivantni karcinom " in situ" mokraćne bešike
Po predlogu Konzilijuma urologa Kliničkog centra Crne Gore
Odobrava se terapija za period od šest mjeseci, nakon toga urolog daje procjenu stepena odgovora na terapiju
hronični hepatitis C:
1) serološki profil - anti HCV pozitivan, HCV RNA (PCR) pozitivan;
2) prisutna virusna replikacija >6 mjeseci;
3) stalno povišen ALT>2x;
4) histološki dokazano hronično zapaljenje jetre
Po predlogu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Crne Gore.
Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou.
multipla skleroza:
a)početak bolesti u periodu do 50 godine
b) EDSS 4 i manje
c) najmanje dva relapsa u dvije godine uključivanja u tretman
d) definitivna Dg relapsno-remitentne multiple skleroze
e) odsustvo trudnoće
f) odsustvo psihičkih poremećaja
Upotreba lijeka se odobrava na zahtjev Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore
Kriterijumi za prekid terapije:
1) progresija praćena relapsom za 1 EDSS u toku 12 mjeseci
2) progresija bez relapsa za 1 EDSS u toku 6 mjeseci
3) tri relapsa vezana za MS u toku 12 mjeseci
4) teška depresija
5) trudnoća
6) alergija na interferon ili humani albumin
Po predlogu Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore
Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou
multipla skleroza:
a) početak bolesti u periodu do 50 godine
b) EDSS 4 i manje
c) najmanje dva relapsa u dvije godine uključivanja u tretman
d) definitivna Dg relapsno-remitentne multiple skleroze
e) odsustvo trudnoće
f) odsustvo psihičkih poremećaja
Upotreba lijeka se odobrava na zahtjev Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore
Kriterijumi za prekid terapije:
1) progresija praćena relapsom za 1 EDSS u toku 12 mjeseci
2) progresija bez relapsa za 1 EDSS u toku 6 mjeseci
3) tri relapsa vezana za MS u toku 12 mjeseci
4) teška depresija
5) trudnoća
6) alergija na interferon ili humani albumin
Po predlogu Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore
Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou
20
L04AA12 infliksimab injekcije SZKF 100mg
indikacije:
M LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOŠTANO-MIŠIĆNOG SISTEMA
M03CA01 dantrolen "
indikacije:
M03AX01 klostridium botulinum tip A toksin prašak za injekcije SZKF 500ij
indikacije:
M05BA02 klodronat ampule SZKF 60mg,300mg
indikacije:
M05BA06 ibandronska kiselina koncentrat za infuzije SZKF 1mg/ml; 2mg/2ml; 3mg/3ml; 6mg/6ml
indikacije:
M05BA08 zolendronična kiselina prašak za infuzije SZKF 4mg
indikacije:
N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM
N05AH03 olanzapin tablete RKF; SZKF 5mg; 10mg
indikacije:
N05AX08 risperidon prašak za injekcije SZKF 25 mg; 37,5 mg; 50 mg
indikacije:
N07XX02 riluzol tablete RKF; SZKF 50mg
indikacije:
R LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA
R05CB13 dornaze alfa rastvor za inhalaciju SZKF 2,5mg/2,5ml
indikacije:
R07AA02 surfaktant injekcije SZKF 120mg/1,5ml; 240mg/3ml
indikacije:
V OSTALI LIJEKOVI
V03AF01 mesna " tablete RKF; SZKF 400mg
ampule SZKF 400mg/4ml
indikacije:
Po predlogu Konzilijuma reumatologa Kliničkog centra Crne Gore
Nastavak bolničke terapije na primarnom nivou
Liječenje je dozvoljeno ukoliko se ispunjeni kriteriji:
a) aktivna bolest≥4 nedjelje prema BASDI indeksu i intenzitetom krstobolje≥4 prema VAS
b) prema procijeni subspecijalista reumatologa ukupna težina bolesti≥4 prema skali 0-10, a koja progredira: aktivni koksitis,
sinovitis/entezitisi/ili redicivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tamografija, magnetna
rezonanca, progresija strukturnih promjena)
c) Nakon najmanje 12 nedjelja primjene očekivani učinak:50% BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje za 2 na 0-10 skali
d) terapija se prekida kod izostanka očekivanog efekta ili razvoja nuspojava
1. akutne i hronične psihoze
za bolesnike koji su rezistentni na klasične antipsihotike
2. šizofrenija
prve epizode šizofrenije kod mladih do 35 godine života
Po predlogu Konzilijuma psihijatara Kliničkog centra Crne Gore ili Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru
osteoliza kostiju kod malignih oboljenja
Po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore
Fistulirajući oblik Chronove bolesti
Po predlogu Konzilijuma gastroenterologa Kliničkog centra Crne Gore
za duševne bolesnike sa refrakternim oblicima bolesti (F20-29) na klasičnu terapiju ili zbog nepodnošenja klasične terapije (uključujući
klozapin)
Po predlogu Konzilijuma psihijatara Kliničkog centra Crne Gore ili Specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru
osteoliza kostiju kod malignih oboljenja.
Po predlogu Konzilijuma onkologa, hematologa ili urologa Kliničkog centra Crne Gore
Cistična fibroza sa FBC>40%,
Po predlogu Konzilijuma pedijatara Kliničkog centra Crne Gore ili Konzilijuma pulmologa Kliničkog centra Crne Gore
Fokalne distonije u okviru ekstrapiramidalnog sindroma:
1. spastični tortikolis
2. blefarospazam
Po predlogu Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore
Profilaksa ifosfamidom indukovanog hemoragičnog cistitisa
Po predlogu Konzilijuma onkologa ili Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Crne Gore
1.hronični teški spazam poprečno-prugaste muskulature
2. maligna hipertermija
Po predlogu Konzilijuma neurologa i anesteziologa Kliničkog centra Crne Gore
amiotrofična lateralna skleroza; MKB-G12.2
Po predlogu Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore
1.osteoliza kostiju kod malignih oboljenja
Po predlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore
2.osteoporoza sa denzitetom manjim od 2,5; priložiti snimak osteodenzitometrije
Po predlogu Konzilijuma reumatologa, endokrinologa ili ginekologa Kliničkog centra Crne Gore
1.respiratorni distres sindrom
2.bolest hijalinih membrana
Po predlogu Konizilijuma neonatologa Kliničkog centra Crne Gore
21
22
Legenda za tumačenje oznaka:
R lijek se izdaje na osnovu recepta propisanog od:
- izabranog doktora
- izabranog stomatologa
- pedijatra iz Centra za djecu sa posebnim potrebama (lijekove iz svoje specijalnosti)
- pneumoftiziologa iz Centra za plućne bolesti i TBC (lijekove koji djeluju na TBC)
- psihijatra iz Centra za mentalno zdravlje (lijekove koji djeluju na nervni sistem);
RS lijek se izdaje na osnovu recepta izabranog doktora, propisanog na osnovu izvještaja doktora
specijaliste odreñene grane medicine. Izabrani doktor na recept unosi: šifru specijaliste, datum i broj
izvještaja;
Lijek sa oznakom § propisuje se u rukopisu na recept, u dva primjerka, sa oznakom „kopija“ na duplikatu i
ispisivanjem na poleñini recepta: broja i datuma izvještaja, šifre specijaliste, evidencijskog broja knjige
opojnih droga i psihotropnih supstanci, naziva i mjesta ambulante;
RZ lijek se izdaje na osnovu recepta izabranog doktora, propisanog na osnovu terapije predložene u
otpusnoj listi. Izabrani doktor na recept unosi: šifru bolničkog doktora, datum i broj otpusne liste;
RKF lijek se izdaje na osnovu recepta izabranog doktora, propisanog na osnovu odobrenja Komisije za
lijekove Fonda. Izabrani doktor na recept unosi: datum i broj odobrenja Komisije za lijekove;
Z lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite;
SZ lijek se primjenjuje u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi;
SZKF lijek se primjenjuje u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi na osnovu odobrenja Komisije za lijekove
Fonda;
Član 2
Lista lijekova iz člana 1 ove odluke, sadrži lijekove koji se koriste u preventivi i u
liječenju oboljenja i stanja u skladu sa obimom prava i standardima zdravstvene zaštite.
Član 3
Listu lijekova predlaže Komisija za lijekove, koju imenuje direktor Fonda.
Komisija za lijekove predlaže Listu lijekova na osnovu kontinuiranog praćenja primjene
Liste lijekova, zahtjeva zdravstvenih ustanova, kao i zahtjeva proizvoñača lijekova,
njihovih predstavnika i zastupnika, koji uz zahtjev podnose i odgovarajuću medicinsku
dokumentaciju.
Komisija iz stava 1 ovog člana, nakon razmatranja zahtjeva obavještava podnosioca
zahtjeva o stavu Komisije.
Za lijekove za koje Komisija nije predložila da budu na Listi lijekova, zahtjev se ponovo
može podnijeti u roku od šest mjeseci.
23
Član 4
Komisija iz člana 3 ove odluke odobrava Lijekove sa Liste B.
Nastavak terapije, ukoliko terapija da pozitivne rezultate u liječenju, odobrava se svaka
tri mjeseca, po predlogu odgovarajućeg konzilijuma i na osnovu medicinske
dokumentacije.
U izuzetnim slučajevima, kod teških patoloških stanja, Komisija iz stava 1 ovog člana,
može na predlog konzilijuma odgovarajućih specijalnosti odobriti nabavku lijekova koji
nijesu na Listi lijekova, indikovanih kod rijetkih bolesti i malog broja pacijenata.
Komisija za lijekove radi na način i po postupku propisanim aktom kojim se ureñuje rad
prvostepene ljekarske komisije.
Član 5
Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o utvrñivanju Liste ljekova
koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje,
(„Sl. list RCG“ br. 74/05 i „Sl. list CG“ br.13/07).
Član 6
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne
Gore“.
REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
UPRAVNI ODBOR
Broj: P r e d s j e d n i k,
Podgorica, Daliborka Pejović
24
O b r a z l o ž e nj e
Republički fond za zdravstveno osiguranje, saglasno članu 19 Zakona o zdravstvenom
osiguranju, utvrñuje Listu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda
namijenjenih za obavezno zdravstveno osiguranje.
Važeća Lista lijekova utvrñena je Odlukom o utvrñivanju Liste lijekova koji se propisuju
i izdaju na teret sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Odlukom o
izmjenama i dopunama odluke o utvrñivanju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na
teret sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, objavljenim u Službenom
listu Crne Gore br. 74/05 i 13/07.
U toku primjene Liste lijekova došlo se do novih iskustava proizašlih iz potreba
osiguranih lica i promjena u terapeutskim procedurama, što je uslovilo i potrebu za
izmjenama i dopunama Liste lijekova koja je sada u primjeni.
Izmjene i dopune se odnose na:
- režim propisivanja, u smislu da su veća ovlašćenja data izabranom doktoru, u
skladu sa medicinskim indikacijama i potrebama osiguranika,
- režim primjene lijekova, u smislu da je jasno definisano koji se lijekovi
primjenjuju na svim nivoima zdravstvene zaštite, odnosno definisani su lijekovi
koji će se primjenjivati na primarnom nivou,
- indikacije za primjenu lijeka, koje su jasno definisane i usklañene sa postrebama
osiguranih lica, uzimajući pri tome u obzir raspoloživa finansijska sredstva Fonda,
- nove koncentracije i oblike za jedan broj lijekova, što je uslovljeno potrebama i
zahtjevima zdravstvenih ustanova,
- uvoñenje na Listu lijekova, jedinog novog preparata – bezglutenskog brašna,
- definisanje nove „legende“, kojom su data tumačenja oznaka u Listi lijekova, a
odnose se na način izdavanja i način primjene lijekova,
- mogućnost da Komisija za lijekove predlaže izmjene i dopune Liste lijekova, na
osnovu kontinuiranog praćenja primjene Liste lijekova, zahtjeva zdravstvenih
ustanova, kao i zahtjeva proizvoñača lijekova, njihovih predstavnika i zastupnika.
Iako se izmjene i dopune važeće Liste lijekova odnose na novi režim propisivanja i
izdavanja lijekova i uvoñenje novih oblika i doza postojećih lijekova na Listi, radi
efikasnije primjene u praksi nova Lista lijekova objaviće se u integralnom tekstu.
Shodno članu 19 stav 1 tačka 2 Zakona o zdravstvenom osiguranju Listu lijekova koji se
propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda namijenjenih za obavezno zdravstveno
osiguranje utvrñuje Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na koju
shodno stavu 2 istog člana saglasnost daje Ministarstvo zdravlja, rada i socijalnog
staranja.

Our valuable member Administrator has been with us since subota, 25 februar 2012.

Show Other Articles Of This Author